Venax sp. z o.o. Venax sp. z o.o.

Venax Industry Logistic

Nasza Polityka Jakości.

Polityka jakości

Polityka jakości PN EN ISO 9001:2015

 


Firma transportowa VENAX Sp. z o.o. kładzie nacisk na terminową realizację i jakość świadczonych usług transportu, zaspokojenie obecnych jak i przyszłych wymagań naszych klientów, systematyczny rozwój oraz doskonalenie Systemu Zarządzania.

 


Do podstawowych celów firmy, które są monitorowane i kontrolowane przez Kierownictwo, należą:

 


Sprawna komunikacja z klientami i spełnianie ich oczekiwań dla uzyskania przewagi konkurencyjnej
Terminowa realizacja usług 
Przestrzeganie przepisów Bezpieczeństwa i Higieny Pracy 
Szkolenia pracowników w celu podnoszenia kompetencji 
Doskonalenie skuteczności systemu zarządzania jakością
Doskonalenie kompetencji oraz świadomości pracowników niezbędnych do wykonywania codziennych zadań
Optymalizacja kosztów prowadzenia działalności oraz troska o środowisko naturalnie

 

Firma zobowiązuje się do spełnienia mających zastosowanie wymagań, w tym prawnych, administracyjnych i innych oraz zapewnienia zasobów niezbędnych dla funkcjonowania Systemu Zarządzania Jakością, zgodnego z normą PN EN ISO 9001:2015.

Powyższa polityka jest znana i dostępna wszystkim pracownikom oraz stronom zainteresowanym.

Skontaktuj sie z nami