Venax sp. z o.o. Venax sp. z o.o.

Venax Industry Logistic

Service You Can Rely On.

Wsparcie lokalnych schronisk dla zwierząt

Każdego dnia schroniska pomagają ogromnej liczbie zwierząt – zwykle przy ograniczonych zasobach i bardzo niewielkim rozgłosie. W Venax doceniamy tę pracę – aktywne wspieranie tego typu placówek to część misji naszej firmy.

Wspieramy schroniska dla zwierząt

Venax stara się angażować w liczne inicjatywy społeczne oraz pomoc potrzebującym ludziom i zwierzętom. W związku z tym znaczne kwoty przeznaczamy na lokalne schroniska dla bezdomnych zwierząt.

Co roku w każdym z ośmiu naszych biur nasza firma organizuje zrzutkę na karmę dla psów i kotów. Za uzyskane w ten sposób środki zakupujemy niezbędne artykuły, a następnie dostarczamy je do okolicznych schronisk.

Wsparcie lokalnych inicjatyw społecznych i pomocowych wpisuje się w misję Venax. Staramy się odegrać własną rolę w zapewnieniu zwierzętom ze schronisk możliwości godnego bytu.

Dlaczego warto pomagać schroniskom?

Schroniska dla zwierząt pełnią istotną funkcję w naszym społeczeństwie. Dają one swoim podopiecznym szansę na znalezienie nowego domu. Większość z nich akceptuje zarówno bezdomne, jak i dobrowolnie porzucone przez właścicieli zwierzęta. 

Pomimo korzyści zapewnianych przez usługi schronisk, często nie otrzymują one odpowiednich zasobów i uwagi. Schroniska oraz akcje ratunkowe dla zwierząt domowych potrzebują darowizn od społeczności, aby mogły skutecznie i sprawnie działać. Wielu tego typu placówkom brakuje jednak środków do zapewnienia odpowiednich warunków wszystkim swoim podopiecznym.

Regularne wsparcie schronisk dla zwierząt na poziomie lokalnym okazuje się niezwykle ważne dla ich prawidłowego funkcjonowania. Wszelkie formy pomocy, takie jak dostarczenie odpowiednich artykułów czy żywności, pomagają im działać aktywnie na rzecz zwierząt w danym rejonie.

Kluczowe znaczenie schronisk

Jako firma chcemy podziękować schroniskom oraz ich oddanym pracownikom, dokładającym wszelkich starań, by ratować jak najwięcej zwierząt. To wyjątkowo potrzebna i trudna praca, która często odbywa się bez większego rozgłosu. Celem wolontariuszy nie jest jednak zbieranie pochwał, a walka o zdrowie i życie swoich podopiecznych.

Schroniska są także ważne dla lokalnych samorządów. Brak tego typu ośrodków może poważnie nadwyrężyć zasoby gminy – tysiące bezpańskich zwierząt mogłyby swobodnie włóczyć się po dzielnicach miast, co miałoby katastrofalny wpływ na bezpieczeństwo i zdrowie publiczne.

Schroniska odgrywają kluczową rolę w zapewnieniu bezpieczeństwa naszym zwierzętom domowym i miastom. Współpracujące z nimi firmy edukują społeczeństwo oraz zapewniają zasoby potrzebne do ich aktywnego działania.

W idealnym świecie nie byłoby potrzeby tworzenia schronisk dla zwierząt. Jednak patrząc na tę kwestię realnie, im więcej wsparcia wszyscy możemy udzielić, tym łatwiej schroniska będą mogły realizować swoją misję i pomagać wszystkim swoim podopiecznym. To także zadanie dla lokalnych firm, które mają możliwości i zasoby potrzebne do tego, by nieść tego typu placówkom skuteczną pomoc.

Skontaktuj sie z nami