Venax sp. z o.o. Venax sp. z o.o.

Venax Industry Logistic

Service You Can Rely On.

Wsparcie lokalnych domów dziecka

W Venax cenimy sobie wartości i założenia społecznej odpowiedzialności biznesu. W ramach wsparcia potrzeb lokalnej społeczności nasza firma nawiązała współpracę ze Strzelińskim Ośrodkiem Kultury. Dzięki temu mogliśmy wesprzeć okoliczne domy dziecka wieloma materiałami edukacyjnymi.

Nasze wsparcie dla lokalnych domów dziecka

Venax aktywnie wspiera lokalne instytucje, które pomagają potrzebującym i rozwiązują społeczne problemy. Nasza współpraca oraz dofinansowanie dla Strzelińskiego Ośrodka Kultury przełożyły się na uśmiech podopiecznych domów dziecka. Jesteśmy z tego bardzo dumni!

Naszym głównym celem było zapewnienie dzieciom z lokalnych ośrodków lepszego startu i warunków do nauki. Liczymy, że nowe materiały edukacyjne pozwolą im łatwiej przyswoić wiedzę i w rezultacie zdobyć odpowiednie wykształcenie.

Nasza pomoc została doceniona i nagrodzona certyfikatem Ośrodka Kultury w Strzelinie.

Pomoc domom dziecka jest konieczna

Gdy dziecko traci swoich prawnych opiekunów, potrzebuje miejsca do życia do czasu znalezienia nowej stałej opieki. Jeśli nie istnieją żadni opiekunowie zastępczy, trafiają one do domów dziecka, gdzie dorastają ze swoimi rówieśnikami.

Domy dziecka finansowane są głównie ze środków samorządów powiatowych, jednak w ramach tych dotacji nie zawsze te środki wystarczają, aby zaspokoić wszystkie potrzeby swoich podopiecznych. W związku z tym lokalne ośrodki opiekuńczo-wychowawcze często potrzebują dodatkowego wsparcia finansowego.

Sierocińce współpracujące z przedsiębiorstwami i organizacjami firmowymi często na szczęście mają wystarczające fundusze, by zapewnić swoim podopiecznym znacznie lepsze doświadczenia. Takie placówki oferują dostęp do licznych materiałów edukacyjnych, a także wykwalifikowanych i zdolnych pedagogów.

W rezultacie dzieci z takich ośrodków mają większe szanse na zdobycie odpowiednio wykształcenia, które ułatwi im znalezienie satysfakcjonującej pracy w dorosłym życiu.

W Venax chętnie angażujemy się w różnorodne inicjatywy społeczne, w tym także pomoc dla lokalnych domów dziecka.

Chcemy rozwiązywać problemy sierocińców

Konieczne jest zaangażowanie wielu organizacji i osób prywatnych, by przezwyciężyć wyzwania związane z problemami osieroconych dzieci. Głęboko szanujemy i doceniamy tych, którzy wytrwale starają się to osiągnąć. 

Wiele organizacji pracuje nad skróceniem czasu spędzanego przez dzieci w sierocińcach. Medialni aktywiści, fundacje charytatywne organizujące oddolną opiekę zastępczą, grupy, które starają się zapobiegać separacji rodzin poprzez walkę z ubóstwem. To dzięki nim podopieczni domów dziecka mogą szybko nawiązać kontakt z rodzinami, które pragną wziąć je pod swoje skrzydła. 

Chcemy kontynuować wspieranie ośrodków, które nie są należycie dofinansowane, dopóki ich podopieczni nie trafią do kochających rodzin.

Każde dziecko zasługuje na szansę na rozwój. Wierzymy, że dzięki naszemu wsparciu mamy okazję zapewnić podopiecznym lokalnych ośrodków opiekuńczo-wychowawczych odpowiednie warunki edukacyjne.

Skontaktuj sie z nami